Stappenplan aankoop

Stap 1: keuze onderneming
Misschien heb je zelf al een onderneming op het oog die je wilt overnemen. Wij kunnen je ook in contact brengen met ondernemers die hun zaak willen verkopen. Klik hier voor een actueel aanbod.
Stap 2: waardebepaling
Op basis van de jaarcijfers van de afgelopen vijf jaar bepalen wij zorgvuldig de validation van de onderneming.
Stap 3: persoonlijkheidsanalyse
Het succes van een onderneming staat of valt met degene die aan het roer staat. Met behulp van een gedegen assessment kijken we of jij de benodigde kwaliteiten in huis hebt om succesvol te kunnen ondernemen.
Stap 4: ondernemingsplan

Een goed ondernemingsplan is de basis voor een gezond bedrijf. Wij schrijven voor jouw bedrijf een ondernemingsplan, dat bestaat uit:

  • markt- en concurrentieanalyse
  • kengetallen (inkomsten en kosten)
  • sterke en zwakke punten van de onderneming, kansen en bedreigingen (swot-analyse)
  • strategische keuzes voor de komende jaren
  • financiële prognoses
Stap 5: schrijven van een financieringsaanvraag
Stap 6: begeleiden van gesprekken met de bank